Påsken i Centrumkyrkan

Påsken är den kristna trons största högtid. Över hela världen firar alla kristna Jesu seger över ondska, död och synd genom sin död på korset, och uppståndelse tre dagar senare. 

Påsken2014

I Mora finns en lång tradition att inleda denna stora kristna helg tillsammans, alla kristna kyrkor. På skärtorsdagen kl 19 firas en ekumenisk skärtorsdagsmässa/getsemanestund i Mora kyrka. Präster och pastorer från alla kyrkor i kommunen medverkar och vi firar Nattvard tillsammans.

På långfredagen firar Centrumkyrkan gudstjänst kl 11. Då minns vi Jesu död på korset. Sånger och predikan präglas av åminnelsen av hur långt Gud var beredd att gå – i sin djupa kärlek till oss.

Allvaret i långfredagen förbyts så, på påskdagen kl 11, i en glädjefylld ”Uppståndelsefest” – en gudstjänst för alla åldrar där minnet av Jesu seger firas.

Cafémöte med besök från Rumänien

Caminul Felix

Rumäniens befolkning är en av Europas fattigaste, och som alltid är det barnen som drabbas värst. Det sociala skyddsnätet är obefintligt och föräldralösa barn hamnar därför i mycket svåra omständigheter.

Sedan åtskilliga år driver stiftelsen ”Caminul Felix” barnhem och familjebyar i Rumänien. Genom deras arbete har mängder av barn räddats undan ett liv i misär och elände. Med regelbundenhet arrangerar organisationen (som står under Svensk insamlingskontrolls insyn och har 90-konto) turnéer i Sverige för att informera om verksamheten och samla in pengar.

Den 12 april kl 18.00 besöker en grupp från dem Mora. De gör det i samband med ett av våra Cafémöten och kommer med musik och ord berätta om vad Gud gjort i deras liv genom organisationen.

Manifestation för mångfald.

Sedan några månader tillbaka verkar ett nätverk kallat ”ett Mora för alla” (Facebookgrupp här) verkat för att hylla mångfald och gemenskap i Mora. På lördag kl 12 hålls en manifestation, en marsch, med början på Fridhemsplan och avslutning vid Vasaloppsmålet. (Se detaljer i detta facebookevent) Efter marschen bjuds det in till fika i Centrumkyrkan.

Vår församling har på ett påtagligt sätt upplevt hur berikande det är att vara en gemenskap av olika kulturer. Många söndagar kan det talas ett tiotal språk kring våra fikabord efter gudstjänsten, och de olika kulturella uttrycken för tillbedjan och lovsång stimulerar till djupare hängivenhet.

Bibeln påminner oss ofta om att alla människor är Guds barn, att vi därför är syskon och att vi inte har rätt att göra skillnad på grund av etnicitet eller ursprung. Det är därför en självklarhet för Centrumkyrkan att ”söka sin stads bästa” också genom att delta i sådana här aktiviteter.

Väl mött på Fridhemsplan, lördag kl 12.

 

Kampanjhelg med Morgan Carlsson

En ofta återkommande och emotsedd gäst i Centrumkyrkan är predikanten Morgan Carlsson. Sedan åtskilliga år har vi haft förmånen att bjuda in honom. Helgen 14-16 mars kommer han till oss en hel helg, med möten fredag och lördag kväll – samt söndag förmiddag. 

Morgan 2014

Kampanjerna med Morgan brukar alltid präglas av en stark atmosfär, där Guds närvaro och tilltal blir tydliga. Människor har upplevt helande från sjukdomar och svagheter och på nytt fått uppleva Guds kraft i sina liv. Morgans förkunnelse har stark profetisk ton – till såväl uppmuntran som rannsakning.

Det är en stor glädje för oss att välkomna Morgan tillbaka. Vi har stor förväntan på vad Gud kommer göra.

På plats i Vasaloppsvimlet

Under Vasaloppshelgen finns Centrumkyrkan på plats mitt i vimlet. Som tidigare år finns vi i Tingshusparken tillsammans med andra kyrkor i Mora, International Aid Services och IK LIvsnerven.

SONY DSC

Syftet med vår närvaro är tredelat:
- Vi vill hjälpa IAS att samla in pengar till brunnsborrning i Afrika.
- Vi vill visa Moraborna att det som är viktigt för Mora är viktigt för oss.
- Vi vill visa på Jesu kärlek i praktisk handling. Bjuda på varm dryck, en värmande eld och samtala om tron.

Fredag-Söndag finns vi på plats. Välkommen du också!

 

Kvinnan i Bibel och församling

Kvinnans plats - Bibelstudium

I många sammanhang tolkas Bibelns budskap som att den skulle utestänga Kvinnor från tjänst i Guds rike, helt eller delvis.  Lördagskvällen den 15:e februari tar Emil Gillsberg oss med i ett bibelstudium där de aktuella Bibeltexterna om kvinnors plats och uppgift i församling och Guds rike adresseras och förklaras. Vad innebär det när Paulus säger ”Kvinnan skall i stillhet underordna sig” eller ”Kvinnorna skall tiga”, och hur står det i relation till när han på andra ställen säger ”Nu är ni inte längre man eller kvinna/…/ Alla är ni ett i Kristus”?

Varmt välkomna!

 

SångCafé med Elin Gårdestig

Lördagen den 8 februari kl 18.00 arrangerar Centrumkyrkan SångCafé med Elin Gårdestig från Borlänge.

Elin Gårdestig

Elin Gårdestig är ett nytt namn för de flesta, även om hon spelat och sjungit offentligt sedan 9-årsåldern och skrivit låtar sedan tonåren.

2004 gav hon ut en egenproducerad skiva, ”Heavenly peace”, men det var först 2011 som samarbetet med doolittle group började.

I januari 2012 släpptes albumet ”Se min själ”. En skiva där Elin

förmedlar en nerv och ärlighet som kommer att beröra många hjärtan. Det var länge sedan man hörde sånger och texter om en Gud som ser oss i alla livets skiften.

Musiken är positiv pop/jazz/soul och passar i de flesta sammanhang.

 

Visionsgudstjänster i Februari

Centrumkyrkan bildades när Pingstkyrkan i Mora och Baptistförsamlingen i Bonäs gick samman till en församling 2002. Vid bildandet av den nya församlingen skrevs en ny församlingsordning (går att ladda ner här), och en vision för den nybildade församlingen antogs.

Församlingens vision

Denna vision har sedan dess varit vägledande för församlingen i varje vägval och beslut vi tagit. Ibland väldigt medvetet, ibland som ett resultat av den kultur visionen skapat.

En vision måste leva, bli personlig och få händer och fötter mitt i vardagen. Därför måste samtalet om hur den omsätts idag hela tiden leva. Under februari kommer vi ta tillfället att återigen väcka medvetenhet om visionen i församlingen – genom att vi samtalar mycket om den i våra gudstjänster.

De tre söndagarna vi firar gudstjänst i vår kyrka under februari kommer präglas av visionens första tre delar, en del för varje söndag. Predikan kommer ha den delen av visionen som tema, och kring fikabordet kommer vi utmana till samtal.

Söndag 2/2
”Församlingens vision är att människor ska komma till en levande, personlig tro på Jesus Kristus.”

Söndag 9/2
”Församlingen vill vara en öppen, varm och respektfull gemenskap som möter varje  människas behov.”

Söndag 16/2
”Den fullgör sitt uppdrag att berätta om Gud och erbjuder evangeliet om Jesus Kristus genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap.”

 

Församlingens bönevecka!

Varje år brukar Centrumkyrkan ta avstamp i bönen – så också 2014. Vecka 3 är församlingens bönevecka. Vi samlas till bön i kyrkan varje dag kl 10.30 och alla kvällar utom torsdagen – då vi ber i hemgrupperna.

I årets bönevecka står församlingens vision i fokus. Varje dag ber vi särskilt för våra liv, och vår församling med utgångspunkt i en punkt av visionens formuleringar kring vad vi vill vara för församling.

På lördagen har böneveckan sin final, då möts vi tillsammans med de andra kristna i Mora till en stor ekumenisk bönedag i Fridhemskyrkan, med början kl 9.30.

Varmt välkomna att slå följe med oss i bönetjänsten!